Amiga Zone Tietoa boxista Historiaa Linkkisivu Saku-arkisto Ota yhteyttä

Julkinen NTP-palvelu

NTP (Network Time Protocol) -palvelun avulla tietokoneet ja muut verkossa toimivat laitteet voivat synkronoida oman järjestelmäkellonsa kansainväliseen UTC-aikaan. Normaali kideoskillaattoriin perustuva kello (esimerkiksi tietokoneen kello) ei pysy ajassa kovin kauaa, jo vuorokaudessa sen ilmoittama aika voi olla useita sekunteja pielessä. Kellojen epätarkkuudet ovat yksilöllisiä ja vaikeasti ennustettavia, satunnaisesti muuttuvia. Siksi virhettä ei voi kompensoida ohjelmallisesti.

Verkossa olevien laitteiden kellot saadaan asetettua 1...100 millisekunnin tarkkuudella oikeaan aikaan käyttämällä NTP-palvelua. Kun synkronointi tehdään riittävän usein, pysyy laitteen kello aina sekunnilleen ajassa. Koska Internet-yhteyden latenssi on satunnainen, saavutetaan paras tarkkuus käyttämällä useampaa aikapalvelinta aikalähteenä ja laskemalla näille eräänlaista "keskiarvoa".

NTP-palvelimet muodostavat hierarkian, jossa palvelimen tasoa kuvaa stratum-arvo. Stratum 1 tason aikapalvelin ei hae aikaansa verkon kautta, vaan saa sen suoraan stratum 0 -aikalähteestä, joka voi olla esimerkiksi GPS-vastaanotin tai atomikello. Stratum 2 tason aikapalvelin hakee aikansa verkon yli yhdeltä tai useammalta stratum 1 -tason palvelimelta. Stratum 3 hakee aikansa verkon yli stratum 2 palvelimelta jne. Stratum-taso yksinään ei takaa palvelimen aikatarkkuutta, periaatteessa stratum 1 palvelin voi perustua vaikka PC:n sisäiseen kelloon.

Amiga Zone tarjoaa stratum 1 -tason aikapalvelua, jonka aikalähteenä toimii GPS-järjestelmän atomikelloihin synkronoitu Symmetricomin aikapalvelin. Aikalähteen tarkkuus on ±10 ns...1 µs - riippuen siitä mitä aikalähdettä kulloinkin käytetään. Vaihtoehtoja ovat lämpötilavakavoitu kideoskillaattori (TCXO), uunioskillaattori (OCXO) tai rubidium-atomikello (Rb). Nämä tarjoavat vähintään 1000 kertaa tarkemman ajan, kuin mitä NTP-palvelu todellisuudessa tarvitsee. Pitkäkään katkos GPS-vastaanotossa ei heikennä NTP-palvelun laatua havaittavasti; rb-atomikellon ollessa käytössä pärjätään jopa vuosi ilman GPS-vastaanottoa.

Palvelun käyttöehdot:

Palvelu on tarkoitettu suomessa toimivien stratum 2 -tason aikapalvelimien yhdeksi aikalähteeksi.
Tätä palvelua ei tule käyttää ainoana aikalähteenä, eikä sitä ole tarkoitettu käytettäväksi tietokoneiden tai verkossa toimivien laitteiden ainoana aikalähteenä. Tällaiseen tarkoitukseen tulee käyttää joko omassa lähiverkossa toimivaa stratum 2 -aikapalvelinta tai esimerkiksi pool.ntp.org palvelinpoolia.

Tämä aikapalvelu tarjotaan sellaisenaan, eikä sen käytöstä aiheutuneista mahdollisista vahingoista oteta mitään vastuuta. Palvelun katkotonta saatavuutta ei taata varsinkaan ukkosten tai myrskyjen esiintyessä. Palvelimen ja verkkoyhteyden sähkönsaanti on varmennettu muutaman tunnin ajan. Häiriö-, käynnistys-, yms. poikkeustilanteissa palvelimen antama aika saattaa olla hetkellisesti virheellinen. Siksi sitä ei saa käyttää ainoana aikalähteenä mihinkään. Poikkeustilanteissa saatetaan käyttää myös stratum 2 -tasoista varapalvelinta. Palvelimen IP osoite saattaa aika-ajoin vaihtua.

Käyttämällä palvelua hyväksyt edellä olevat ehdot. Palvelimen osoite on ntp.amigazone.fi

Amiga Zone Tietoa boxista Historiaa Linkkisivu Saku-arkisto Ota yhteyttä